Kulturkompaniet er ordentlig gode på arrangement, kommunikasjon og kulturbygging. Vi har lang erfaring med å planlegge og gjennomføre kurs og arrangement for mindre og større grupper. Vi tror på menneskets evne til å la seg engasjere og motivere, og vi vet hva som skal til for å lykkes med det.

Kulturkompaniet bidrar til å styrke bedriftens DNA ved å engasjere både mennesker og merkevare. Det gjør vi gjennom å lytte, forstå og handle ut ifra bedriftens ønsker og behov.

Les mer om hvordan vi har engasjert og samarbeidet med andre.

Tjenester

Kommunikasjon er vårt domene. Alle våre tjenester handler på en eller annen måte om kommunikasjon, og det er her vår styrke ligger. Vi vet at god kommunikasjon er grunnlaget for en sunn og bærekraftig bedriftskultur.

Kulturkompaniet engasjerer mennesker og merkevarer.

Lær mer om våre tjenester

Referanser