Formidlingstrening

For å sikre bedriftens «DNA», er det viktig at både ledere og ansatte drar i samme retning. Er du usikker på hvordan du skal formulere og formidle et viktig budskap? Vi har trent på dette i mange år og deler gjerne vår erfaring med deg.

Formidlingstrening

Skal du lykkes med å få gjennomslag for egne idéer og strategier, holder det ikke at folk lytter til deg, de må også forstå deg og tro på deg. For å få til det, må du ha kunnskap og innflytelse, og du må opptre ekte og troverdig. Skap tillit gjennom å være en god rollemodell, og få med deg flere. Det høres kanskje enkelt nok ut, men det er hardt arbeid og krever trening.