Engasjement og teknologi

Kommunikasjon handler om å formidle budskap, så de blir mottatt og forstått. I dag kan det gjøres på mange måter, og gjennom ulike flater og kanaler. Vi er opptatt av god samhandling mellom folk, og bruker teknologien for å oppnå det.

Engasjement og teknologi

Selv om vi er opptatt av å legge til rette for fysiske møtepunkter, er vi like engasjerte i alt det som skjer før og etter disse møtene. For å engasjere, involvere og motivere en gruppe mennesker må man få til god, interaktiv kommunikasjon. Vi bruker tilgjengelig og utprøvd teknologi, og utvikler eksempelvis spill og samhandling på etablerte teknologiske plattformer.