Aktivering

Vi tar valg basert på hva de får oss til å føle. Hvilke følelser ønsker du at din merkevare skal kommunisere, og til hvem? Vi hjelper deg med å forsterke kommunikasjonen din, både internt og eksternt.

Aktivering

Det er viktig å være bevisst på hva merkevaren din kommuniserer. I tillegg må kommunikasjonen være troverdig, og alle involverte må forstå hvilke følelser du selger. Vil du kommunisere eksternt, må du begynne med å kommunisere det samme internt. Ønsker du å endre mottakernes handlinger, må du endre holdningene deres. Da må du bruke virkemidler som treffer de rette sansene – helst flest mulig av dem.