Veidekke Industri – Styrke sikkerhetskultur

Trene ansatte i samtaleverktøy for å redusere skader og ulykker.

Utvikle dialogverktøy og gjennomføre treningsprogram for alle ansatte i Veidekke.

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus.

Veidekke Industri jobber kontinuerlig for å redusere ulykker på veiene. I samarbeid med Kulturkompaniet utviklet de et nytt verktøy som vi kaller «Samtaler om Sikkerhet» (SOS), som fokuserer på hvor viktig det er å kommunisere med hverandre om situasjoner tilknyttet sikkerhet i arbeidshverdagen. Ansatte har et stort ansvar for seg selv og hverandre, og vi ønsket derfor å gjennomføre ulike aktiviteter for å skape engasjement og bevisstgjøring rundt dette. Programmet består av:

  • – SOS treningsleir – éndags introduksjonskurs for store grupper
  • – SOS på arbeidsplassen – samtaler/veiledning/rådgivning/oppfølgingskurs for mindre grupper ute på arbeidsplassene og i jobbsituasjonene

Vi jobbet på ulike nivåer i organisasjonen med både ledere og ansatte på anleggene. Kulturkompaniet bidro med rådgivning, trening og bruk av skuespillere, logistikk og gjennomføring av arrangementene.

SOS er et pågående prosjekt med en positiv «drive» som har bidratt til at H-verdien (hyppighet av arbeidsulykker) i selskapet har gått ned. Tilbakemeldingen fra ledelsen er at SOS er et godt bidrag til arbeidet de gjør tilknyttet HMS.