Statnett – Styrke sikkerhetskultur

Treningsprogram med fokus på ansattes sikkerhet.

statnett02

I samarbeid med Statnett utviklet vi kulturprogrammet «SIKKER», som strakk seg over 1,5 år og inneholdt ulike aktiviteter og samlinger.

Statnett drifter om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. HMS er en viktig del av virksomheten og de har en null-visjon for skader på mennesker, miljø og samfunn. For at de ansatte skulle få en bedre og tryggere arbeidshverdag, fokuserte programmet blant annet på tilstedeværelse i arbeidshverdagen, risikotoleranse og rolleforståelse. Vi samlet ansatte til ulike aktiviteter og samlinger:

  • Teatermetodikk
  • Programledelse
  • Refleksjonsøvelser
  • Foredrag
  • Fasilitering
  • Deltakeradminstrasjon og evaluering

Totalt 1 800 mennesker deltok på programmet. Statnett fortsatte arbeidet ute i feltet ved å holde workshops og repetere tematikken fra samlingene.