Sparebank1 SR Bank – SR-festivalen

SR-Festivalen – samling for alle ansatte i Sparebank1 SR-Bank konsernet.

sr_festivalen11
sr_festivalen10
sr_festivalen07
sr_festivalen08
sr_festivalen09
sr_festivalen02
sr_festivalen01
sr_festivalen05
sr_festivalen03
sr_festivalen04
sr_festivalen12
sr_festivalen14
sr_festivalen13

Bistå prosjektgruppen med idéutvikling, rådgivning og gjennomføring av en dagsfestival for 900 av konsernets ansatte.

Festivalens overordnede mål var å bygge stolthet innad i virksomheten, samt tilrettelegge for positive møtepunkter for de ansatte på tvers av profesjoner og geografisk tilhørighet. Programmet var derfor utarbeidet slik at det skulle motivere, engasjere og mane til samarbeid.

Dagarrangementet var aktivitetsbasert og de ansatte fikk oppleve deler av Rogaland på en morsom og spennende måte. Gjennom en spillapplikasjon på mobilen, gjennomførte vi en konkurranse hvor de ansatte, fordelt på 90 lag, besøkte flest mulige steder (av 20 mulige) i ytre Ryfylke. På hvert sted fikk de fysiske eller kunnskapsbaserte oppgaver, møtte forskjellige næringslivsaktører, bankkunder og reiselivsprodusenter, og besøkte historiske personer og steder. Det var umulig å rekke innom alle stedene, så en del av lagoppgaven var å velge tempo, taktikk og hvilke steder de skulle prioritere. På den måten skapte og eide deltakerne sin egen historie og opplevelse av dagen.

Kveldsarrangementet foregikk i Stavanger Konserthus, hvor det ble lagt opp til et godt måltid, underholdning og sosialisering.