Sintef – Ledersamling

Skape interaksjon mellom scene og sal.

Heve kvaliteten og interaksjonen mellom deltakere ved SINTEFs årlige ledersamlinger.

SINTEF er den største uavhengige forskningsorganisasjonen i Skandinavia.

SINTEF gjennomfører årlig en todagers samling for sine ledere. De ønsket å utfordre deltakerne til å ta større ansvar for utfallet av samlingen og at de skulle delta mer aktivt.

For å unngå at samlingen foregikk som enveiskommunikasjon, ble Kulturkompaniet engasjert for å få til gode dialoger mellom scene og sal. Vi løste oppgaven ved å gjennomføre følgende aktiviteter:

  • Dialogteater: Deltakerne spilte ut situasjoner fra egen hverdag og ga dem mulighet til å anvende egne erfaringer og kompetanse.
  • Observasjon/foredrag: Vi observerte ledersamlingens første dag, samlet trådene og bygget bro til samlingens andre dag.
  • Planlegging, innspill til tema og valg av treningsform: Hvordan gjennomføre en ledersamling med større engasjement og deltagelse i salen?
  • Workshop: Vi holdt workshop for 120 ledere med hovedfokus på omstillingsprosesser og hvordan man som leder kan skape varig endring.