Region Stavanger – Ambassadørsamling

Årlig markering av Region Stavangers ambassadører.

Bistå med innholdsutvikling av programmet og formidlingstrening for foredragsholderne.

Destinasjonsselskapet Region Stavangers ambassadørprogram tilbyr støtte til enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker å lage nasjonale eller internasjonale arrangementer i Stavanger-regionen. Region Stavanger arrangerer årlig en markering av ambassadørene i «Ambassadørprogrammet». Økt aktivitet og flere arrangementer har stor verdiskapning og betydning for regionens omdømme. Hvert år hedres disse ambassadørene for sin innsats.

Vår rolle var å hjelpe arrangørene med å tydeliggjøre arrangementets budskap, velge formidlingsform og virkemidler. Arrangementets troverdighet styrkes av programledere som kan formilde faget sitt. Vi fokuserte derfor treningen på innhold, manus og dramaturgi. Vi bidro også til gjennomføring og booking av lokaler og underholdning.

Arrangementet i seg selv er omdømmebyggende og skaper positiv oppmerksomhet, og har blitt et viktig virkemiddel for å tiltrekke seg flere aktører og arrangører til regionen.