Politihøgskolen – Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg for lederprogram.

Lage et undervisningsopplegg for lederprogrammet ved Politihøgskolen.

Politihøgskolen ønsket å teste ut nye undervisningsmetoder, og vi ble derfor bedt om å utvikle et pilotprogram – et interaktivt undervisningsopplegg. Programmet retter seg mot førstelinjeledere og tematikken omhandler kultur og ledelse.

Kulturkompaniet aktiviserte studentene gjennom dialogteater og forumteater som metodikk. Gjennom å utspille virkelighetsnære situasjoner kunne studentene analysere og reflektere over hvordan miljø og kultur påvirker adferd og kommunikasjon. En viktig hensikt med denne metodikken var å skape interaksjon med deltakerne og gi dem en arena til å dele egne erfaringer og kompetanse.

Piloten ble gjennomført både i Stavanger og Tromsø.