Martin Linge – styrke sikkerhetskulturen

Trene prosjektmedarbeidere i Martin Linge i samtaleverktøy for å redusere skader og ulykker.

Utvikle, planlegge og gjennomføre kurs i samarbeid med Rosenberg Whorley Parsons.

Martin Linge er et Equinor-operert olje- og gassfelt vest for Oseberg i Nordsjøen. Feltet har anslåtte utvinnbare ressurser på i overkant av 300 millioner fat olje, hvor forventet produksjon og levetid strekker seg inn i 2030-tallet.

Martin Linge er et pågående prosjekt som består av mange nasjonaliteter, ulike selskaper, disipliner og kulturer. Målet med opplæringen er å skape ett «Martin Linge-lag», hvor terskelen for å våge å snakke med hverandre og bry seg skal være lav. Prosjektet er på den måten også et viktig bidrag i å bygge en god prosjektkultur.

Opplæringen har bestått i å trene prosjektmedarbeidere i samtaleverktøyet SAZ (Serious about Zero) gjennom interaktiv deltagelse, praktisk trening og bevisstgjøring.

Serious about Zero er et proaktivt samtaleverktøy som vektlegger åpne spørsmål og den gode dialogen inn i sikkerhetssamtalen. På den måten får man satt i gang refleksjon omkring arbeidsoperasjoner som kan avdekke risiko og dermed hindre uønskede hendelser.