Lyse Perspektiv – Bygge stolte medarbeidere

Hver høst gjennomfører Lyse et stort internt arrangement, Lyse Perspektiv, der fokus er å skape stolte medarbeidere.

lyseperspektiv14
lyseperspektiv09
lyseperspektiv10
lyseperspektiv16
lyseperspektiv15
lyseperspektiv11
lyseperspektiv12
lyseperspektiv07
lyseperspektiv06
lyseperspektiv05
lyseperspektiv04
lyseperspektiv03
lyseperspektiv02

Utvikle stolte medarbeidere som kan fremme Lyse som selskap.

Lyse er et energi- og teknologiselskap som eies av kommunene i Stavangerregionen. Lyse har rundt 1100 ansatte og en økende satsing på fremtidsrettet teknologi. Selskapet er i sterk vekst og jobber aktivt med å utvikle sin bedriftskultur – fra energiselskap til et innovativt teknologiselskap.

Hver høst gjennomfører Lyse et stort internt arrangement, Lyse Perspektiv, der fokus er å skape stolte medarbeidere. Hensikten er å sørge for at alle ansatte blir oppdatert på hva selskapet jobber med, i tillegg til å skape stolthet, entusiasme og begeistring.

Lyse Perspektiv samler rundt 650 ansatte, og Kulturkompaniet bistår med innholdsutvikling, formidlingstrening og gjennomføring. Arrangementet har en varighet på 8 timer og byr på et spennende program med interne og eksterne foredragsholdere og programledere. Kulturkompaniet bistår prosjektgruppen med rådgivning, budsjettkontroll, regi og dramaturgi – og ikke minst teknisk produksjon og gjennomføring. Kulturkompaniet har også ansvaret for deltakeradministrasjon, invitasjoner, design og produksjonsdesign.

Lyse Perspektiv er et flaggskip for selskapet, og det legges ned store ressurser for å skape stolte og motiverte medarbeidere.