Lyse Perspektiv – Bygge stolte medarbeidere

Hver høst gjennomfører Lyse et stort internt arrangement, Lyse Perspektiv, der fokus er å skape stolte medarbeidere.

lyse_perspektiv_14
lyse_perspektiv_2018_71
lyse_perspektiv_2018_75
lyse_perspektiv_2018_59
Lyse_perspektiv_02
Lyse_perspektiv_10
Lyse_perspektiv_11
Lyse_perspektiv_12
Lyse_perspektiv_03
Lyse_perspektiv_05
Lyse_perspektiv_06
Lyse_perspektiv_08
Lyse_perspektiv_07

Utvikle stolte medarbeidere som kan fremme Lyse som selskap.

Lyse er et energi- og teknologiselskap som eies av kommunene i Stavangerregionen. Lyse har rundt 1100 ansatte og en økende satsing på fremtidsrettet teknologi. Selskapet er i sterk vekst og jobber aktivt med å utvikle sin bedriftskultur – fra energiselskap til et innovativt teknologiselskap.

Hver høst gjennomfører Lyse et stort internt arrangement, Lyse Perspektiv, der fokus er å skape stolte medarbeidere. Hensikten er å sørge for at alle ansatte blir oppdatert på hva selskapet jobber med, i tillegg til å skape stolthet, entusiasme og begeistring.

Lyse Perspektiv samler rundt 650 ansatte, og Kulturkompaniet bistår med innholdsutvikling, formidlingstrening og gjennomføring. Arrangementet har en varighet på 8 timer og byr på et spennende program med interne og eksterne foredragsholdere og programledere. Kulturkompaniet bistår prosjektgruppen med rådgivning, budsjettkontroll, regi og dramaturgi – og ikke minst teknisk produksjon og gjennomføring. Kulturkompaniet har også ansvaret for deltakeradministrasjon, invitasjoner, design og produksjonsdesign.

Lyse Perspektiv er et flaggskip for selskapet, og det legges ned store ressurser for å skape stolte og motiverte medarbeidere.