Honeywell – Opplæring

Treningsprogram for opplevelsesbasert kommunikasjon.

Honeywells hovedutfordring var at de, gjennom tradisjonell kursvirksomhet, ikke nådde fram med budskapet sitt om viktigheten av rett bruk av hørselvern og ny teknologi. Selskapet henvendte seg derfor til oss for å få hjelp til å tilpasse kommunikasjonen ut til brukerne.

Honeywell er en global produsent av beskyttelsesutstyr og hørselvern.

Støyskader er fortsatt den mest hyppige innrapporterte arbeidsrelaterte skaden til Arbeidstilsynet. Dette til tross for at det finnes mye godt hørselvern på markedet. Honeywell Hearing Technologies har utviklet et høyteknologisk hørselvern. Hovedmålet med denne QUIETPRO-teknologien er å gi optimal, verifiserbar hørselsbeskyttelse og klar kommunikasjon i høyt støynivå.

Våre skuespillere og formidlingstrenere brukte tid i SINTEFs støylaboratorium for å tilegne seg kunnskap om hørselsvernets funksjonalitet, og hvilke fordeler og effekter det har når det brukes rett. Sammen med fagfolk utviklet vi deretter et opplærings- og treningsprogram som baserte seg på opplevelsesbasert kommunikasjon – «å gjøre fremfor å høre».

Treningsprogrammet bygger i stor grad på deltakernes egne erfaringer – det er tross alt de som vet best hvilke situasjoner som oppstår og hvilke utfordringer de har i hverdagen. Det er viktig at treningsprogrammet oppleves relevant og tilpasset. Vi la også vekt på at treningen skulle påvirke deltakerne på et emosjonelt nivå for å skape større forståelse, bevissthet og læringseffekt. Det var også viktig med mindre gruppestørrelser, så man kunne oppnå større engasjement og deltakelse fra hver enkelt deltaker.

Tilbakemeldingene på kursene har vært svært gode. Deltakerne fremhevet spesielt delaktighet og praktiske øvelser som positivt.