Conocophillips – Styrke sikkerhetskultur

Trene ansatte i samtaleverktøy for å styrke sikkerhetskulturen.

Utvikle et samtaleverktøy for de ansatte og gjennomføre aktiviteter og treningsopplegg som fremmet kommunikasjonen mellom dem.

I 2004 startet oljeselskapet ConocoPhillips en prosess for å redusere antall uønskede hendelser offshore. Sammen utviklet vi samtaleverktøyet PSI, som lærer opp ansatte i selskapet om hvordan de skal kommunisere med hverandre om jobbrelaterte oppgaver og situasjoner. Ut ifra ulike temaer utarbeidet vi treningsopplegg, aktiviteter og foredrag.

Vi trente ansatte (inkludert ledere, offshore- og onshore-personell) gjennom foredrag, dialogteater, situasjonstrening, introduksjonskurs, treningsleir for driftsansatte, veiledning, samt rådgivning og oppfølging av treningen på arbeidsplassene og i jobbsituasjoner. Treningsopplegget ble gjennomført i Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia.

Nærmere 40 000 kursdeltagere har vært på PSI-opplæring i regi av Kulturkompaniet siden 2004. I perioden fra 2005–2012, da programmet ble kjørt intensivt, ble antall uønskede hendelser i selskapet redusert betydelig