BI Handelshøgskolen – Undervisningsopplegg

Undervisningsopplegg i kommunikasjon.

I samarbeid med Handelshøyskolen BI laget vi et undervisningsopplegg med utgangspunkt i temaene ytringsklima og feilbarlighet.

Utfordringen var å engasjere og eksemplifisere hva temaene går ut på, ikke minst hvordan man gir hverandre støtte og motstand, ros og ris, samt konstruktive tilbakemeldinger.

Vi utfordrer studentene til å trene på hvordan de kunne gi hverandre tilbakemeldinger i arbeidshverdagen og hvordan håndtere kritiske situasjoner. Gjennom våre profesjonelle skuespillere, får de utspilt ulike handlingsalternativer i praksis og virkelighetsnære scenarier. På denne måten får de testet dette ut i et trygt og kontrollert miljø. Dialogteateret tar utgangspunkt i en fiktiv arbeidsplass hvor:

– Deltagerne ble kjent med tre arbeidstakere med ulik personlighet og arbeidsmåte, som stod midt i en omstillingsprosess.

– Deltagerne analyserte ulike situasjoner, hva som stod på spill og hvordan de kunne justeres i retning av et ønskelig ytringsklima ved å se på ulike handlingsalternativer.

– Deltagerne reflekterte over egne erfaringer underveis, gjennom gjenkjennelse og distanse.