Avinor – Trening av ansatte

Lærings- og treningsprogram i driftkonsept av ny flyplassterminal.

I april 2017 åpnet T2 på nye Oslo Lufthavn. Endringene og utbyggingen av Oslo Lufthavn satte de ansatte i en helt ny situasjon, og vårt bidrag var å være med å forberede dem best mulig på dette.

Oslo Lufthavn håndterer 30 millioner passasjerer årlig. Flyplassens mål er å bli blant de topp 10 i Europa på kundetilfredshet og være ledende på punktlighet. For å få til det må de ansatte virkelig kjenne sin egen merkevare ut og inn. Sammen med tjenestedesignere i EGGS Design utviklet vi et lærings- og treningsprogram hvor hensikten var å bli bedre kjent med terminalen og det nye terminalkonseptet.

Kulturkompaniet var delleverandør for:

Formidingstrening av ledere i Avinor som holdt kurs sammen med oss i Kulturkompaniet.

Kursgjennomføring: I forbindelse med opplæringen ble det utviklet en «læringsreise» for alle ansatte. Et av momentene i denne «reisen» var kurs i nytt driftskonsept som menneskelig beredskapsbygging. Kulturkompaniet gjennomførte ca. 150 kurs med i overkant av 10.000 ansatte sammen med ledere i Avinor.

Orienteringsløp: Det ble gjennomført 10 «orienteringsløp» med oppimot 1000 deltagere pr gang med hensikt å gjøre de ansatte kjent med nye T2. Orienteringsløpet bestod av flere stasjoner som tydeliggjorde og understreket T2’s driftskonsept. Kulturkompaniet og ledergruppen hadde ansvar for en av stasjonene.

Kulturkompaniet jobbet tett sammen med Eggs Design, som hadde ansvaret for tjenestedesignet for den nye terminalen, samt at vi hadde tett dialog med prosjekteier fra Avinor.

13 000 ansatte, fordelt på 1 000 selskaper, gjennomførte dette lærings- og treningsprogrammet.