Aker BP – Vinterfest

Samling for alle ansatte som jobber offshore og på Stavangerkontoret.

Bistå med innholdsutvikling, deltakeradministrasjon, prosjektledelse og gjennomføring av to vinterfester for alle ansatte. Formålet var å styrke intern kultur og skape stolte medarbeidere.

Ett år etter at Aker BP ble etablert, inviterte ledelsen i selskapet alle sine ansatte med følge til en vinterfest. Det nye selskapet består av flere fusjonerte selskap, hvor levende møtepunkter er viktige for å bygge en felles kultur. DNB Arena ble valgt som lokasjon for arrangementet, noe som var med og forsterket samarbeidsforholdet mellom Aker BP og Oilers.

For at alle offshore- og landansatte skulle få anledning til å delta, ble det arrangert to identiske vinterfester med få ukers mellomrom.