Aker BP – Sommerfest

Sommerfest for alle ansatte som jobber i Aker BP

Bistå med innholdsutvikling, prosjektledelse, rådgivning, deltageradministrasjon og transportlogistikk. Formålet var å bygge relasjoner på tvers av avdelinger og arbeidssted.

Organisasjonen i Aker BP er sammensatt av ulike mindre selskaper med ulike tradisjoner og kultur. «One team» er sentralt i verdisettet som Aker BP jobber etter og hensikten med Sommerfesten var å samle så mange som mulig fra de ulike avdelingene til én felles opplevelse.

Sommerfesten var et visuelt konsept inspirert av en Italiensk landsbyfest. Vi ønsket at gjestene skulle bli inspirert til å oppsøke de ulike aktivitetene og mattilbudene i rommet. På denne måten knytter man også nye kontakter og bekjentskaper på tvers av lokasjoner og avdelinger. Gjestene skulle få en følelse av å være i en ekte italiensk landsby og ha fokus på den gode samtalen og godt fellesskap.

Sommerfesten er et av de største og mest omfattende dekor- og scenografijobbene vi har gjort og hvor alt har vært egenprodusert. Vi valgte Sørmarka Arena som lokasjon fordi vi ønsket en fleksibilitet på størrelse, og vi kunne legge opp til en opplevelse i både inne- og uterommet.

I tillegg til kveldsarrangementet bistod vi med gjennomføringen av 4 større dagsamlinger hvor avdelingene var samlet til et faglig innhold.