Aker BP – Oppstart av Ivar Aasen

Markering av oppstart for oljefeltet Ivar Aasen

Innholdsutvikling, planlegging og gjennomføring av markeringen.

Først og fremst var det viktig for oss å kartlegge hva Aker BP ønsket at denne markeringen skulle kommunisere og formidle. Hvilke inntrykk skulle åpningen etterlate? Oljefeltets navn, Ivar Aasen, ble et naturlig springbrett for oss og ga prosjektet tydelige føringer og retning.

Vi spilte derfor på nasjonalarv og identitet gjennom språk og uttrykk. Alt innhold vi utviklet, og virkemidler vi brukte, gjenspeilet denne tematikken. Kartleggingen av lokaliseringen og størrelsen på markeringen var også et viktig ledd i denne prosessen. 13. februar 2017 ble Ivar Aasen-feltet offisielt åpnet av olje- og energiminister Terje Søviknes.